Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei ocrotitorul României, rugăciunea care te păzește de rau

0

Rugăciune către Sfântul  Apostol Andrei ocrotitorul României. Te păzește de rele tot anul.

Sfântul Apostol Andrei este sfântul martir prăznuit de credincioșii ortodocși și catolici la 30 noiembrie.

Sfântul Apostol Andrei este primul ucenic ales de Mântuitorul Iisus Hristos spre a-L urma.Sfântul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul României pentru că a propovăduit Evanghelia și cuvântul Domnului pe meleagurile mioritice, a creștinat zona Dobrogei, dovadă fiind toponimele din regiunea dintre Dunăre și Marea Neagră, cum ar fi Peștera Sfântului Andrei sau Paraiasul Sfântului Andrei.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii.Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin”Această rugăciune vă ferește de necazuri și vă apără casa și familia de primejdii. Ar fi, de asemenea, foarte bine să mergeți pe 30 noiembrie la biserică, dacă nu o faceți în mod curent, să vă rugați la icoana Sfântului Apostol Andrei pentru ocrotire, sănătate și noroc. Dar numai dacă simțiți cu adevărat asta și aveți credință în cele sfinte