Rugăciunea care se rosteste către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la Praznicul Izvorului Tămăduirii.

0

Rugăciunea care se rosteste către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la Praznicul Izvorului Tămăduirii.

Hristos a Înviat!

Izvorăşte-mi acum, Izvorule, Fecioară de Dumnezeu Născă­toare, dându-mi darul cuvântu­lui, ca să laud izvorul tău, care izvorăşte viaţă şi har credincioşilor; că tu ai izvorât pe Cuvântul Cel într-un ipostas.

Locaş de tămăduire mai presus de fire se arată tuturor biserica ta cea sfântă, Fecioară! Că din moarte vădită ridică lămurit pe credincioşii care aleargă la dânsa şi izvorăşte tuturor mângâierea cea din belşug.

Din ceruri reverşi nouă daruri fără împuţinare, ceea ce eşti cu adevărat una; căci pe cel orb îl faci să vadă lumina, prin tina cea nouă, strigând tu de sus către Leon, mai presus de gând.

Bucură-te, Mărie, bucură-te, ceea ce eşti lauda de obşte şi cin­stită a neamului omenesc! Că Ziditorul tuturor peste tine S-a pogorât vădit, ca o picătură, arătându-te izvor nemuritor, dumnezeiască Mireasă.

Mijlocește către Fiul tău și Dumnezeul nostru pentru iertarea păcatelor noastre, pentru lumînarea sufletelor și a cugetelor noastre, pentru călăuzirea pe calea adevărului, pentru întărirea noastră în adevăra­ta credință

Multa sănătate va doresc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here